รายการ
00001 : โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 - 8 ต.ค. 2562
00002 : แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ - 3 ต.ค. 2562
00003 : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ - 3 ต.ค. 2562
00004 : คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 - 3 ต.ค. 2562
00005 : คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมแสดงความยินดีกับเฟรชชี่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 3 ต.ค. 2562
00006 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 - 3 ต.ค. 2562
00007 : โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 3 ต.ค. 2562
00008 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 - 3 ก.ค. 2561
00009 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  - 25 พ.ค. 2561
00010 : โครงการตักบาตรสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - 28 ก.พ. 2561
00011 : กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z (Be Ready for Working Life) - 26 ก.พ. 2561
00012 : การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 27 ธ.ค. 2560
00013 : มหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดสุรินทร์ - 27 พ.ย. 2560
00014 : โครงการห่วงใยศิษย์เก่า 11 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
00015 : ประกาศรับสมัครเจ้าหนเาที่และลูกจ้างสหกรณ์ จำนวล 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด #สนในทักแชทนะ. - 22 ก.ย. 2560
00016 : โครงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 - 19 ก.ย. 2560
00017 : เชิญช่วนกนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุยชยชนรดับเยาวชน ชิงชนะเลิสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ประจำปี 2560 - 18 ก.ค. 2560
00018 : ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะในตการทำบุญของยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์-ประชาสัมพัน - 18 ก.ค. 2560
00019 : โครงการอบรมเชิปฏิบัตรการเพื่อพัณนาความเป็นผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 17 ก.ค. 2560
00020 : การจัดกิจกรรม - 17 ก.ค. 2560
00021 : กำหนดการการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 17 ก.ค. 2560
00022 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 18 มิ.ย. 2560
รายการ