นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปวส.
นายธีรพงศ์ หอมขจร
นายอานนท์ วรชินา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 จากผู้ร่วมแข่งขันทั่วประเทศ 38 สถาบัน 76 ทีม ณ มทร.พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ทัศวรรณ ศาลาผาย และ อาจารย์ทิฆัมพร โครตทัศน์

 

 

35% Complete (success)
35% Complete (warning)