บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

พื้นสีขาวขนาดใหญ่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

เครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษา ชาย หญิง

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

กิจกรรม Afternoon Tea

โกดกงเกมส์ กีฬาบุคลากร 2561

พิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เนื่องในประเพณีแซนโฎนตา 2561

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาคว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์เมืองสุรินทร์

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560