Vishwakarma Institutes มอบทุนเรียนต่อป.ตรี-โท ที่อินเดีย

                     กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย)
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 
( Vishwakarma Institute of Technology  และ  Vishwakarma Institute of Information Technology )
 
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งแก้นักศึกษา
 
ขณะที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักศึกษา ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์นักศึกษาต่างชาติของ  Vishwakarma Institute ได้โดยตรง
 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รายละเอียดการสมัคร และ ข้อมูลเพิ่มเติม
Download Link