งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for
Social Stability, Prosperity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
บีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงค์ 
http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์