ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รายละเอียด ตามลิงค์  http://conference.pnu.ac.th/

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์