การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA 2018)) ในหัวข้อ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nevia.ac.th/ncvia2018/

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์