40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด ครั้งที่ 3

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสัมมนาฝึกงาน(ภายนอก) ประจำภาคการศึกษา 1/2562

การออกร้านขายของ Sale day

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตามโครงการร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)