40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย หมู่บ้านราชมงคลอีสาน แบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์

สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับโรงเรียนบ้านคอโค

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาการตลาด เทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566