ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

อ่านรายละเอียด..

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2563

อ่านรายละเอียด..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด..

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63

อ่านรายละเอียด..

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านรายละเอียด..

ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

รางวัลของเรา

All