พื้นสีขาวขนาดใหญ่

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2562

ปลุกปั้นจิตอาสา พัฒนานักปฏิบัติ
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ มีใจรักงานบริการ
40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้นำเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการสัมมนาบริการวิชาการ

กิจกรรม Afternoon Tea

กิจกรรมจัดบุฟเฟ่ขนมจีน จัดโดยสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม