พื้นสีขาวขนาดใหญ่

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2560

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการThailand 4.0 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 60