พื้นสีขาวขนาดใหญ่

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2565

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการ “U2T สู้ภัยโควิด (U2T-Covid WEEK) พื้นที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้นำเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการสัมมนาบริการวิชาการ

กิจกรรม Afternoon Tea