ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวของผู้ให้คำปรึกษา

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดสุรินทร์

โครงการห่วงใยศิษย์เก่า 11 พ.ย. 2560

รางวัลของเรา

All