ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2561

กิจกรรม 7ส

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด..

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

โครงการตักบาตรสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z (Be Ready for Working Life)

รางวัลของเรา

All