ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2562

กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน(TE)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

ข้อปฏิบัติการสอบประจำภาคการศึกษา

โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการค้นหาสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์

อ่านรายละเอียด..

โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

อ่านรายละเอียด..

โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ

รางวัลของเรา

All