ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

โครงการตักบาตรสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

รางวัลของเรา

All