ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2562

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา บุญร่วม

7ส.

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง

อ่านรายละเอียด..

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เชิญชวนชาวราชมงคลสุรินทร์ร่วมรับฟังนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง

อ่านรายละเอียด..

เชิญชวนสมาชิกธนาคารโรงเรียนทุกท่าน

อ่านรายละเอียด..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทคโนธานีขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน Local Startups

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ

รางวัลของเรา

All