ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563

อ่านรายละเอียด..

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด..

ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ

รางวัลของเรา

All