ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63 จากวันที่ 15 มิ.ย. 2563
เป็นวันที่ 13 ก.ค. 2563
(ส่วนกำหนดการอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ)