มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2563
ลดค่าค่าบำรุงการศึกษาเทมอ 1/2563 10%
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป