รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิต,พนักงานควบคุมคุณภาพ,พนักงานประกันสุขภาพ

บริษัทแหลมทองโพลทริ จำกัด และบริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานควบคุมการผลิต,พนักงานควบคุมคุณภาพ,พนักงานประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการขยายการผลิตของบริษัท โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการสมัคร ส่งไปยัง 

ผู้จัดการฝ่ายระบบและบุคคล บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด และ บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด เลขที่ 1/10 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 044-419646-8 โทรสาร 044-419651 หรือ E-mail Sukrit@laemthong.com