คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 11  สิงหาคม  2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดย  อาจารย์ ดร.เสกสรร นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาตรีบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสรชัย  สุขพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์  ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี