งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์