แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ณ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์