S2-0

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

Good bye senior ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่คว้ารางวัล จากการแข่งขันทักษะ 9 มทร ณ มทร.กรุงเทพ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ สาขาการจัดการของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการแข่งขันการประกวด