ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มุ่งพัฒนา นศ. นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง ปีที่ 3

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด..

นโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

อ่านรายละเอียด..

สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตนักศึกษาที่ต้องการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียด..

รับสมัครนักศึกษามีความสามารถพิเศษต่างๆ

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม