พื้นสีขาวขนาดใหญ่

Humanities and Social Sciences Department

Welcome Freshmen 2017

นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนวิชาหมวด GE

ติดต่อที่ อาจารย์นวพร สายสิงห์

                                                                                                                                                                                                                                                    
40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการท่องเที่ยววิถีภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมชาวกูย

มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เน้นสอนสนุก