คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มุ่งผลิตบัณฑิตคุณธรรม นำวิชาการ

บูรณาการเทคโนโลยี สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

profile img

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

profile img

คณบดีและคณะต้อนรับคณะการประชุมและพัฒนาโจทย์การวิจัยการท่องเทียว

profile img

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีการจัดการ

profile img

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล”