บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

พื้นสีขาวขนาดใหญ่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด..

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวของผู้ให้คำปรึกษา

อ่านรายละเอียด..

นโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

อ่านรายละเอียด..

สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตนักศึกษาที่ต้องการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียด..

รับสมัครนักศึกษามีความสามารถพิเศษต่างๆ

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

คณาจารย์คทจ.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6

โครงการอบรมภาษาอังกฤษยุคอาเซียน 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีแสดงวิสัยทัศน์

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม