พื้นสีขาวขนาดใหญ่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2560

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โครงการอบรมเชิปฏิบัตรการเพื่อพัณนาความเป็นผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ

กำหนดการการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้ออำนาจละมุนและทุนการศึกษา : ทุนฟรีมีอยู่ทั่วโลก