นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1.นางสาวรัชนีกร มารุตเสถียร 
2.นายนฤเบศ ภาณุมาศภิญโญ
3.นายนคร หมั่นเหมาะ
4.นางสาวสุภาวดี ค้อมคิรินทร์
คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมในงาน"Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?" ในโครงการ Lazada Scholarship 2017  รับราวัลที่สำนักงานลาซาด้าประเทศไทย.อาคารภิรัช เขตสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์