บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ

การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางร้านโคราชปันกัน

กิจกรรม Afternoon Tea

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาคว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์เมืองสุรินทร์

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560